1300-talet

Historia

Gården Brunstorp köptes in av Linköpingsbiskopen Markusson på 1300-talet. På 1500-talet övergick gården till staten och i början av 1600-talet i kom den privat ägo. Några ägare på 1700-talet var knutna till krutbruket. 1953 förvärvade dåvarande Huskvarna stad gården för att den skulle ingå i ett planerat fritidsområde. 1972 bildades Huskvarnabergens naturreservat i vilket bland annat Brunstorp ingår.

IMG 1890
På södra flygelns stenfot finns en stenplatta från 1688 med initialerna H A W. S K D. De står för Håkan Andersson Wettersten och Sara Knutsdotter Dreffling.
wedding 1926
Bröllop på Brunstorps Gård i augusti 1926 mellan Iris Linnér och Axel Pettersson. Brudens syster Annie Engdahl arrenderade gården.

Bränneriet

På 1950- och 60-talet minskade intresset för fruktträd i hemträdgårdarna. För att rädda det sortmaterial som var på väg att försvinna, väcktes tanken på en såkallad fruktträdsbank. När användningen av Brunstorpsområdet diskuterades i mitten av 1970-talet kunde tankarna ta konkret form. Planteringen av träd påbörjades våren 1979 med material som kunde anskaffas från plantskolorna. Gamla lokala sorter från Småland, östra Västergötland samt Östergötland uppsöktes bland annat genom upprop i radio och tidningar, och ympris insamlades. Dessa ympades på den välkända och härdiga grundstammen A2. Fortfarande hittas lokala sorter som får sin plats på Brunstorp. Idag finns ungefär 130 sorters äpple, 30 sorters päron och ett 20-tal sorters körsbär och plommon på Brunstorp. Av dessa är 53 sorter såkallade mandatsorter.

Prydnadsväxter

På Brunstorp kan man också bilda sig en uppfattning om olika prydnadsväxter, i första hand ett stort sortiment av perenner, pioner och prydnadsgräs.

Dammen

Ett antal rabatter har färdigställts runt den stora dammen på Brunstorp. År 2001 fick trädgårdsdesignern Peter Gaunitz i uppdrag att göra ett förslag på lämpliga artsammansättningar. I dammen lever ett par gräskarpar tillsammans med guldfisk, vattensalamandrar och olika vattenlevande insekter.

Växtdonationer

Kurt Grimlund, Huskvarna, donerade till Huskvarna Trädgårdförening sin växtsamling. Omkring 500 arter och sorter från denna växtsamling har föreningen planterat på Brunstorp. Stenpartiväxter av högt botaniskt värde, donerades av Kjell von Scheele, Huskvarna. Familjen Adolfsson i Tenhult har skänkt ett flertal olika perenner, i första hand Primulor, till Brunstorp. Genom dessa donationer kan Brunstorp visa upp ett botaniskt material, som inte finns på många andra platser i Sverige.

Kryddväxter

IMG 1832

På innergården finns också en kryddgård, med ett stort antal kryddväxter.